Liefde met de dood als eindpunt

recensie
Maartse kamers ()
recensie door in

Nadat Y.M. Dangre met zijn debuutroman ‘Vulkaanvrucht’ op de haast unanieme lof van de literaire critici kon leveren en hem in 2011 de Vlaamse Debuutprijs werd toegekend, bevestigt hij zijn talent met ‘Maartse kamers’, een knap opgbouwd en ontroerend boek over onvolkomen liefhebben en afscheid nemen, over willen vergeten en uiteindelijk niét willen vergeten. lees verder

Elegie voor het leven

recensie
Er gebeure dit, er gebeurde dat ()
recensie door in

‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’ is een wel bijzonder raak gekozen titel. Enerzijds impliceert het de betrekkelijke banaliteit van de tragiek dat zich in elk mensenleven voltrekt, de ditjes en datjes,  alsof het slechts alledaagse akkefietjes zijn; anderzijds toont het aan hoe universeel deze tragiek eigenlijk is. Bovendien verwijst de titel ook naar het gedicht waarmee het verhaal ‘Sprookje’ wordt afgesloten en dat de dualiteit leven-dood waaraan deze verhalenbundel is opgehangen, mooi samenvat. lees verder

Poëzie op platvoeten

recensie
Praat maar vol, jongens ()
recensie door in

Er schuilt gevaar in het op schrift stellen van het gesproken woord. We hebben het dan niet per se over religieuze bronteksten die bij momenten ronduit gevaarlijk zijn. Ook andere vormen durven op papier teleur te stellen. Van de meeste liedjesteksten blijft niets over, theaterteksten moeten al heel sterk zijn en improvisatie is door de band genomen reddeloos verloren. Dachten wij. Tot we Praat maar vol, jongens lazen, de neergeschreven verslaggeving van de Olympische wegrit in Rio de Janeiro.

lees verder